Dienstverlening tav VAPH

Wat kunnen we bieden aan de VAPH voorzieningen ?

Documentatiecentrum

Mogelijkheid tot ontlenen van boeken en educatief materiaal, specifiek voor de sector
 

Informatieverschaffing en adviesverlening

Over pijn- en symptoomcontrole
Over palliatieve zorg en levenseindezorg  
Over vroegtijdige zorgplanning o.m. de huidige wetgeving m.b.t. de juridische bescherming van wilsonbekwame mensen?
 

Ondersteuning op maat

 

Aanbieden van vorming

Open aanbod  :


Vorming op maat :

 

Dit overzicht is niet limitatief en wordt aangepast i.f.v. de vragen en noden van de VAPH voorzieningen