Vrijwilligerswerking

Beroep doen op een vrijwilliger voor ondersteuning

Om een beroep te doen op een vrijwilliger binnen palliatieve thuiszorg, moet een begeleiding worden opgestart. 
De verpleegkundige komt eerst langs en bespreekt de nood aan vrijwilligersinzet. In overleg met patiënt en familie wordt bekeken wanneer een vrijwilliger kan langskomen. Vervolgens wordt een vrijwilliger aangesproken. Is er een grote nood aan oppas, dan wordt samengewerkt met vrijwilligers van de mutualiteit.
 

Een vrijwilliger kan worden ingeschakeld voor het aanwezig zijn bij de patiënt op het moment dat de familie niet beschikbaar is. De vrijwilliger neemt geen zorgtaken van een verzorgende of verpleegkundige op zich. Zijn/haar opdracht beperkt zich tot aanwezig zijn, een luisterend oor zijn, kleine zaken zoals helpen naar het toilet gaan, een maaltijd opwarmen, etc.
 

Vrijwilliger worden ...

Voel je je geroepen om vrijwilliger te worden binnen palliatieve zorg ...  
de palliatieve thuiszorg en de palliatieve eenheden van de regio nemen je graag op in hun vrijwilligersteam. 
Je kan kennismaking met deze werkingen en hun contactpersonen door te klikken op onderstaande linken. 
 

Wil je weten wat van vrijwilligers in palliatieve zorg wordt verwacht
of wat je moet doen om je als vrijwilliger te engageren ...
meer informatie hierover vind je in het webgedeelte 'vrijwilligers'
 

Heb je nog vragen m.b.t. het vrijwilligerswerk binnen palliatieve zorg, dan kan je ook terecht bij Magali de Jonghe. 
magali.npz.genteeklo@palliatieve.org   -   09 218 94 08

Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo
Palliatieve Eenheid - AZ Sint-Lucas Gent
Palliatieve Eenheid - AZ Jan Palfijn Gent
Palliatieve Eenheid - UZ Gent

 

LEIF-punt vrijwilliger worden ...

Wil je liever uitleg geven aan mensen die vragen hebben mbt het levenseinde en wat hierrond vooraf gepland kan worden ?
Bied je graag een luisterend oor of help je graag mensen op weg bij het invullen van documenten ? 
Dan kan je je aanmelden als LEIF-puntvrijwilliger.

Meer uitleg over het LEIF-punt, de verwachtingen tav de LEIF-puntvrijwilliger en de contactpersoon : LEIF-puntwerking