Opleiding & Vorming

Klik hier voor de vormingsbrochure 2020-2021

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2020-2021 - GEANNULEERD

CURSUS WORDT GEANNULEERD - DE CURSUS WORDT IN HET NAJAAR 2021 TERUG GEORGANISEERD - data volgen later

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Aanbod op maat

Sensibilisatie

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2020 - 2021

De basisopleiding wordt 4x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2020 en driemaal in het voorjaar 2021.