Opleiding & Vorming

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2023 - 2024

De basisopleiding wordt 4x georganiseerd.
3x te Lovendegem, 1x najaar 2023 (reeds VOLZET) en 2x voorjaar 2024
1x te Oudenaarde, in het voorjaar 2024

Voor meer info klik je op de titel van de vorming.


Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2023-2024

In het najaar 2023 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Voor meer info klik op de titel van de vormingInschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2023-2024

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

TRAINING 'Vroegtijdige zorgplanning, de praktijk'

Tijdens deze vormingsmodule gaan we – na een beperkt theoretisch kader over vroegtijdige zorgplanning – aan de slag met de praktijk.

Docent:
Gerda Okerman, consulent vroegtijdige zorgplanning en ethiek bij Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Inschrijven

Referentopleiding Palliatieve Zorg 2023-2024

Voor meer info, klik op de titel van de vorming.

De Referent Palliatieve Zorg ondersteunt, adviseert en coacht de collega’s m.b.t. palliatieve zorg en kan bovendien binnen de eigen voorziening een trekkersrol opnemen om een palliatieve zorgcultuur te implementeren. De ‘opleiding tot referent palliatieve zorg’ is gericht op deze beide facetten.

De cursus wordt gecoördineerd door hoofddocenten: Gerda Okerman (consulent vroegtijdige zorgplanning), Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Van de kandidaat referenten verwachten we een grote motivatie om deze cursus te volgen en een bijzonder engagement om de rol van referent palliatieve zorg binnen hun voorziening ten volle op te nemen.

Van de leidinggevenden van de voorziening verwachten we dat ze de nodige randvoorwaarden creëren en voldoende steun bieden zodat de referenten palliatieve zorg hun functie ten volle kunnen ontwikkelen – ook tijdens hun leerproces.

Inschrijven

Intervisie 2023 - 2024

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.
De intervisie bestaat uit 6 sessies van 3u.

Aanbod op maat

Sensibilisatie