Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2017 - 2018

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2017 en tweemaal in het voorjaar 2018.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandig verpleegkundigen 2018-2019

In het najaar 2018 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2018 - 2019

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2018 en tweemaal in het voorjaar 2019.

Inschrijven

TRAINING 'Artsen en verpleegkundigen als tandem' - 13/03/2018 - VOLZET (enkel nog wachtlijst)

Zowel in de thuiszorg, als in WZC en ziekenhuizen is goede samenwerking van verpleegkundigen met artsen van cruciaal belang om de zorgkwaliteit van de patiënt of bewoner te waarborgen.
Uit de praktijk blijkt dat dit echter niet altijd zo evident is. De communicatie verloopt soms moeizaam door gebrek aan tijd, het niet op eenzelfde lijn zitten of gebrek aan overtuigingskracht. Tijdens deze module leer je wat mogelijke valkuilen zijn, hoe je efficiënter kan communiceren met artsen en hoe je miscommunicatie kan vermijden of aanpakken.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve sedatie en euthanasie: de praktijk' - 19/04/2018 te Oudenaarde

Welke bijdrage kan je leveren als verpleegkundige in situaties rond levenseindebeslissingen en palliatieve sedatie.
Hoe omgaan met familie/patiënt in deze situaties.

Inschrijven

Referentcursus 2018 - 2019

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent binnen ‘Centrum voor agogische vorming en begeleiding – Balans VSPW’

Inschrijven

Intervisie - 2017/2018

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.
De sessies worden geleid door Lucie Cannie - psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.


Aanbod op maat

Sensibilisatie