Opleiding & Vorming

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2021 - 2022

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2021 en tweemaal in het voorjaar 2022.

VOLZET - Data voor BAS1 - start september 2021: zijn gekend en kan je reeds voor inschrijven. VOLZET
Data voor BAS2 en BAS3 - start januari 2022 en start eind maart 2022 - nog niet alle data zijn gekend - inschrijven nog niet mogelijk.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2021-2022

In het najaar 2021 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2021-2022

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

VOLZET - Basisopleiding Moreel Beraad - VOLZET

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg en moreel beraad aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken moreel beraad, verwerft men basisvaardigheden in het leiden van een moreel beraad.

Docent: Alle opleidingsmomenten worden begeleid door Hans Van Dartel.
Hans Van Dartel is een ethicus en een verpleegkundige, auteur van verschillende boeken
over ethiek en actief als trainer binnen Netwerk Ethiek Ondersteunend Nederland.

Inschrijven

ANNULATIE - TRAINING 'Gebruik spuitaandrijver en medicatieberekening' - 14/10/2020 te Lovendegem

Vorming is geannuleerd door langdurige afwezigheid van de docent. De vorming zal uitgesteld worden naar het voorjaar 2021.

Praktische opleiding rond het leren werken met de digitale pomp en medicatieberekening.

Inschrijven

Referentcursus 2020 - 2021 - VOLZET

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent Artevelde Hogeschool

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve en oncologische wondzorg' - 17/01/2020 te Lovendegem - VOLZET

VOLZET - enkel nog wachtlijst

In de meeste gevallen zullen wonden van palliatieve patiënten niet meer genezen. Het gaat over doorligwonden of wonden die het gevolg zijn van tumoren, bestraling, huidmeta ’s...
Het accent ligt niet meer op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort.

Docent
Frans Meuleneire : verpleegkundig wondexpert

Aanbod op maat