Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Mini-Symposium: VZP en DNR bij wilsonbekwame patiënten

De bekwaamheid bij beslissingen rond het levenseinde is zelden een zwart/wit verhaal. Er leven bij zorgverstrekkers dan ook heel wat vragen over hoe met dit thema om te gaan. Deze themanamiddag biedt antwoord op al uw vragen.

(voor meer info klik je op de titel van de vorming)

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2024 - 2025

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
1x in het najaar 2024 en 2x in het voorjaar 2025. Dit academiejaar wordt er geen basiscursus georganiseerd te Oudenaarde.

Let op: wij verhuizen eind dit voorjaar. Dus de opleiding gaat niet meer door te Lovendegem maar te Waarschoot.

Voor meer info klik je op de titel van de vorming.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2024-2025

In het najaar 2023 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Voor meer info klik op de titel van de vormingInschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2024-2025

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

Referentopleiding palliatieve zorg 2024-2025

Voor meer info, klik op de titel van de vorming.

De Referent Palliatieve Zorg ondersteunt, adviseert en coacht de collega’s m.b.t. palliatieve zorg en kan bovendien binnen de eigen voorziening een trekkersrol opnemen om een palliatieve zorgcultuur te implementeren. De ‘opleiding tot referent palliatieve zorg’ is gericht op deze beide facetten.

De cursus wordt gecoördineerd door hoofddocenten: Gerda Okerman (consulent vroegtijdige zorgplanning), Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Van de kandidaat referenten verwachten we een grote motivatie om deze cursus te volgen en een bijzonder engagement om de rol van referent palliatieve zorg binnen hun voorziening ten volle op te nemen.

Van de leidinggevenden van de voorziening verwachten we dat ze de nodige randvoorwaarden creëren en voldoende steun bieden zodat de referenten palliatieve zorg hun functie ten volle kunnen ontwikkelen – ook tijdens hun leerproces.

Aanbod op maat