Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2020 - 2021

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2019 - 2020

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2019-2020

In het najaar 2019 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2020-2021

In het najaar 2020 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Deze wordt 2x in Lovendegem en 1x in Oudenaarde georganiseerd.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2019-2020

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

TRAINING 'Ik wil goede zorg geven, maar de patiënt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zorg

Vrijdag 6/12/2019 te Lovendegem en vrijdag 13/03/2020 te Oudenaarde.

Datum 13/03 te Oudenaarde wordt uitgesteld wegen het CORONAVIRUS. Er zal gekeken worden voor een latere datum.

In de zorg moet je als hulpverlener kunnen omgaan met de waarden en de normen, de standpunten en de opvattingen van je patiënten, ook als deze niet overeenkomen met je eigen waardenkader of professionele inzichten.
En dan wordt het moeilijk: hoe ga je om met een patiënt die klassieke therapie weigert omdat hij overtuigd is van de heilzaamheid van homeopathie? Hoe ga je om met een patiënt die vanuit zijn geloofsovertuiging pijnstilling weigert, terwijl je ziet dat hij ontzettend veel pijn heeft?...
Enerzijds wil je als hulpverlener respect hebben voor de overtuigingen van je patiënten, anderzijds druist hetgeen wat je moet doen - of moet laten - in tegen je eigen overtuigingen.
Zulke situaties laten je vaak achter met een gevoel van onmacht.

Docenten
Veronique Hoste : Projectmedewerker ‘Morele Stress – Morele veerkracht’
Margo Verhasselt : Psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Yogacoach

Inschrijven

TRAINING 'Families in conflict' - 14/11/2019 te Oudenaarde en 19/03/2020 te Lovendegem - VOLZET

De vorming op 19/03/2020 te Lovendegem wordt wegen het CORONAVIRUS naar een latere datum verschoven.

Een palliatieve patiënt is zelden alleen op de wereld; meestal is er een betrokken familie.
Bij een palliatieve situatie worden families in hun geheel geraakt en als emoties naar boven komen, dan kunnen deze hoog oplopen. Tegenstrijdige meningen kunnen zelfs uitbarsten tot een echt conflict.
Als hulpverlener wordt van je verwacht dat je in deze situaties onpartijdig en sereen blijft, maar hoe doe je dat dan? Of misschien ben je geneigd om oplossingen te zoeken? En is dit allemaal überhaupt wel mogelijk?

Docent
Ief Barbier : Opleidingscoördinator ‘Counselor Gezins- en Contextbegeleiding’ bij VSPW Balans Gent (Vanaf september Artevelde Hogeschool Gent)

Aanbod op maat