Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2018 - 2019

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2019 - 2020

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: geschiedenis, filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, palliatieve zorgstructuren, basis principes van pijn- en symptoomcontrole en comfortzorg, basisprincipes van communicatie met patiënt en omgeving en omgaan in waarheid, omgaan met emoties en psycho-sociale, emotionele en spirituele zorg, zorg voor de zorgenden, afscheid en rouwbegeleiding.

Inschrijven

TRAINING 'Communicatie in voorafgaande zorgplanning (LEIF)' - 04/12/2018 te Oudenaarde

Als hulpverlener krijgen we vaak – rechtstreeks of onrechtstreeks – te maken met vragen omtrent beslissingen bij het levenseinde. Om hierin een goede ondersteunen te kunnen bieden, moeten we vooreerst al zelf de vraag kunnen en durven horen. Verder is het belangrijk het wettelijk kader goed te kennen, om een correct advies te kunnen geven. Het samen invullen van documenten vereist de nodige communicatieve vaardigheden van ondersteunend aanwezig zijn.

Docent: Paul Destrooper, procesbegeleider LEIF en Inge Verhees, acteur

Inschrijven

TRAINING 'Gebruik van de Niki-pomp en medicatiebeleid' - 18/10/2018 te Oudenaarde

De spuitaandrijver is in palliatieve zorg één van de belangrijkste instrumenten om pijn onder controle te houden. We focussen op het (technisch) gebruik van de NIKI-pomp en staan tegelijk stil bij de vraag welke medicatie en in welke combinaties (niet) in de pomp kunnen worden gebruikt.

Inschrijven

TRAINING 'Spirituele zorg in de palliatieve zorg' - 14/03/2019 te Oudenaarde

Spirituele zorg confronteert hulpverleners met de eigen spiritualiteit, naast die van de persoon die hij begeleidt. Die spiritualiteit is soms religieus van aard, maar gaat veel meer nog over zingeving. Daarom is het haast onmogelijk “de juiste antwoorden” te bieden op vragen. Spirituele zorg vraagt een ander soort, vaak meer persoonlijke communicatie.

Docent: Ronny D'Hulster, communicatietrainer, teambegeleider, counselor en intervisor en supervisor in medische en palliatieve zorg.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2019-2020

In het najaar 2019 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2018-2019

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

TRAINING 'Delier in de palliatieve fase' - 21/02/2019 te Lovendegem en 04/04/2019 te Oudenaar

Deze training wordt 2 maal georganiseerd, te Lovendegem en te Oudenaarde.

Delier of ook wel plotselinge verwardheid genoemd is een aandoening die vaak voorkomt bij palliatieve en/of oudere patiënten. Delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn. Het verplegen van patiënten met delier is bijgevolg vaak een uitdaging.

Dit trainingsmoment wordt gegeven door dr Mertens Fien en Vanlauwe Tine.

Inschrijven

TRAINING 'Pijnbestrijding bij personen met dementie' - 26/03/2019 te Lovendegem en 7/05/2019 te Oude

Deze training wordt 2 maal georganiseerd: te Lovendegem en te Oudenaarde.

Door hun psychische en fysieke achteruitgang uiten personen met dementie hun pijn vaak op zo’n manier dat deze niet herkend en dus ook niet behandeld wordt.
Het Expertisecentrum Dementie Paradox en het Netwerk Palliatieve zorg Gent-Eeklo en Netwerk Levenseinde slaan de handen in elkaar, zodat u na deze vorming sterker bent in het mee vorm geven aan een correct palliatief pijnbeleid.


De docenten zijn:
Veerle De Bou, verpleegkundige, expert dementie bij ECD Paradox
Conny Vervynck, palliatief verpleegkundige bij Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Veerle Desmytere, palliatief verpleegkundige bij Netwerk Levenseinde

Inschrijven

Referentcursus 2018 - 2019 - VOLZET

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent binnen ‘Centrum voor agogische vorming en begeleiding – Balans VSPW’

Aanbod op maat