Prikbord

SCAN PZ voor in WZC

09/09/2022

Een instrument voor zelfevaluatie : "VZP, PZ en Levenseindezorg binnen het WZC"

Te vinden in de rubriek : HULPVERLENER - WERKINSTRUMENTEN


Toolbox

09/10/2020

Expertisecentrum Dementie Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo ontwikkelden samen met enkele woonzorgcentra praktische tools die ondersteunend kunnen zijn om vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg vorm en gestalte te geven binnen een woonzorgcentrum Op deze website stellen wij de tools voor.

http://www.dementie.be/paradox/project-tijdig-opstarten-palliatieve-zorg-in-het-woonzorgcentrum-voor-mensen-met-dementie/


09/10/2020 Toolbox - Prikbord

Expertisecentrum Dementie Paradox en Palliatieve Zorg Gent-Eeklo ontwikkelden samen met enkele woonzorgcentra praktische tools die ondersteunend kunnen zijn om vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg vorm en gestalte te geven binnen een woonzorgcentrum Op deze website stellen wij de tools voor.

http://www.dementie.be/paradox/project-tijdig-opstarten-palliatieve-zorg-in-het-woonzorgcentrum-voor-mensen-met-dementie/

Als je de diagnose ‘kanker’ krijgt en je kan niet meer behandeld worden, dan legt men snel de link naar palliatieve zorg. Ongeacht hoeveel tijd er nog rest.

Voor ouderen bij wie de gezondheidstoestand langzaam achteruit gaat en/of mensen met dementie komt het einde vaak geleidelijk, sluipend. Zij lijden ook aan een chronische progressieve ziekte, doch we staan er niet altijd bij stil om tijdig palliatieve zorg op te starten. We merken vaak dat palliatieve zorg de laatste 2 à 3 dagen van het leven opgestart wordt. Te laat, wij beschouwen dit immers als levenseindezorg. Het woonzorgdecreet gaat hier ook vanuit. Het woonzorgcentrum dient belang te hechten aan vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg én levenseindezorg.

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en het Expertisecentrum Dementie Paradox willen jou en je organisatie helpen om dit in de praktijk te brengen. We vinden het belangrijk dat bij ouderen en/of mensen met dementie tijdig palliatieve zorg opgestart wordt, ongeacht de levensverwachting, maar wel afhankelijk van de zorgnoden. Familie en bewoners hebben recht op ondersteuning en begeleiding tijdens de laatste fase van het leven. Maar wanneer begint die laatste levensfase? Ook hier bieden wij handvatten voor. Het is onze wens om de palliatieve zorg in zijn totaliteit te bekijken (en dus niet enkel als levenseindezorg) en zo deze uit de taboesfeer te halen.