Een begeleiding starten

 

De thuiszorgequipe is bereikbaar voor alle professionele hulpverleners die werkzaam zijn binnen de regio van het netwerk. En ze zet zich in voor patiënten en hun familie, die wonen binnen de regio van het netwerk. U kan telefonisch informeren naar mogelijkheden van palliatieve zorg of voor advies. Indien nodig kan dat in overleg met de equipe-arts van het team.

 

Vooraleer een begeleiding start, wordt altijd eerst contact genomen met de huisarts en reeds betrokken zorgverleners. Op deze manier kan vooraf goed overlegd worden en wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking. De huisarts moet akkoord gaan met de inzet van de thuiszorgequipe vooraleer een huisbezoek kan afgesproken worden.

 

De frequentie en duur van de bezoeken wordt in overleg met patiënt, familie en vertrouwde zorgverleners bepaald. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van patiënt en familie, met respect voor de waarden, levensstijl en zelfstandigheid van de patiënt.