Rouwzorginitiatieven in het Waasland

In het Waasland bestaan een aantal organisaties waar u terecht kan voor individuele ondersteuning of lotgenotencontact rond rouw.

Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars biedt een plek waar weduwen en weduwnaars gezellig kunnen samen zijn tijdens een uitstap, een lekker etentje of een sportieve namiddag. Of je pas je geliefde hebt verloren of langere tijd geleden: hier kan je terecht voor een luisterend oor, een schouder voor steun, een lach en een traan. Aansluiten bij de vereniging is via betalend lidmaatschap.

Contact: ww.waasland.vzw@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/ww.waasland.vzw/

https://www.ontmoeten.site/lidmaatschap-ww-waasland

Vzw Contempo is een socio-culturele vereniging die zich wil inzetten om mensen, geconfronteerd met partnerverlies, op te vangen, te ondersteunen en te begeleiden in hun rouwproces. Daarom wil ze de mogelijkheid bieden om lotgenoten te ontmoeten. Daarenboven wil ze, door het uibouwen van een spiritueel, cultureel en sociaal programma, mensen de kans bieden zich aan te passen aan hun nieuwe levenssituatie. De VZW organiseert onder meer informatieve rouwsessies en ontmoetingsmomenten (uitstappen, quiz, wandelingen, thema-avonden met sprekers).

Contactpersoon Sint-Niklaas: Greet Beirens (0473/33.68.54 of greetbeirens@hotmail.com). Er zijn eveneens contactpersonen in Stekene (03/779.71.72), Zwijndrecht (03/252.66.16), Vrasene (03/775.52.81) en Meerdonk (03/773.21.86). www.vzwcontempo.be

In de Huizen van de Mens kan je terecht voor individuele gesprekken rond zingeving na het verlies van belangrijke personen. De ondersteuning gebeurt binnen een vrijzinning-humanistisch kader.

Er is eveneens specifieke ondersteuning voor kinderen in rouw met het project 'Sokken van de olifant'.

In de regio Waasland kan je een Huis van de Mens vinden in Sint-Niklaas, Stationsplein 22. Contact: 03/777.20.87, www.demens/nu/contact of https://www.facebook.com/huisvandemenssintniklaas/

 

Vzw Missing You ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die geconfronteerd worden met verlies. Via ontmoetingsmomenten, rouwkampen en praatgroepen onder lotgenoten, trachten ze de gepaste ruimte en steun voor deze doelgroepen te bieden. In de regio Waasland vinden praatgroepen plaats in de lokalen van het Huis van de Mens. Meer informatie op www.missingyou.be

De zelfhulpgroep 'Ouders van Overleden Kinderen' (O.V.O.K.) wil ouders die een kinder verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoten zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift 't Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema's.

De praatgroepen Waas en Dender vinden plaats in Belsele. Hiervoor kan u contact opnemen met Monique Hauquier (0486/31.67.87 of mhauquier@hotmail.com) of Carine Breynaert (0495/85.36.33 of carine_breynaert@hotmail.com). Meer informatie op www.ovok.be.

Rouw- en verliescafé Vlaanderen wil een ontmoetingsplaats bieden waar mensen die rouwen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Tijdens de rouw- en verliescafés wordt een spreker uitgenodigd die een uiteenzetting geeft rond een bepaald thema. In de regio Waasland vinden deze ontmoetingen plaats in Temse. Meer informatie op www.rouwenverliescafevlaanderen.be.

Ondersteuning voor nabestaanden. 

Heeft u behoefte aan rouwzorg, maar weet u niet goed wat, neem dan contact op via info@rouwzorgwaasland of 03/776 29 97. We bekijken het samen.

 

Ondersteuning binnen scholen. Het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland stelde drie rouwkoffers samen die materiaal bevatten ter ondersteuning van respectievelijk kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren die te maken hebben met een overlijden in hun naaste omgeving. Het materiaal kan in klasverband gebruikt worden. Voor meer informatie over de inhoud en de ontleningsvoorwaarden : info@npzw.be of 03/776 29 97


Op stap na verlies - wandelingen voor nabestaanden. Enkele vrijwilligers van het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland, organiseren maandelijks een wandeling voor de nabestaanden van de patiënten die door de thuiszorgequipe begeleid werden. Meer informatie vindt u op deze link.