Formulieren en attesten

Voor burgers, inzake beslissingen bij het levenseinde en euthanasie | Voor artsen | Voor artsen en zorgverstrekkers in de huiszorg | Voor woonzorgcentra

Voor burgers, inzake beslissingen bij het levenseinde en euthanasie

Actueel verzoek tot euthanasie (toegevoegd op 13/08/2010)

Met dit formulier - dat in principe vrij van vorm is - krijgt u een voorbeeld van een actueel verzoek tot euthanasie. OPGELET : Het verzoek mag geen ingevuld voorgedrukt formulier zijn, maar moet eigenhandig geschreven worden. Voor personen die hiertoe niet meer in staat zijn, kan een 'verzoek tot euthanasie door getuige' worden opgesteld.

Negatieve wilsverklaring (toegevoegd op 17/01/2014)

Hiermee kan u vooraf aanduiden welke medische handelingen u nu of in de toekomst niet (langer) wenst te ondergaan.

Verklaring orgaandonatie (toegevoegd op 17/01/2014)

Met dit document geeft u aan dat u expliciet akkoord bent met het wegnemen van organen en weefsel na uw overlijden. U kan (maar moet niet) dit document laten registreren bij de gemeente.

Wilsverklaring inzake euthanasie (toegevoegd op 27/05/2009)

Het officiele document zoals opgenomen in de wet inzake euthanasie. U kan (maar moet niet) dit document laten registreren bij de gemeente.

Wilsverklaring teraardebestelling (toegevoegd op 17/01/2014)

Met dit document regelt u vooraf uw wensen in verband met uw uitvaart en teraardebestelling. U kan (maar moet niet) dit document laten registreren bij de gemeente.

Wilsverklaringen: overzichtsdocument (toegevoegd op 03/08/2016)

Dit document geeft een overzicht van alle mogelijke wilsverklaringen die u vooraf kan documenteren. Het werd ontwikkeld door Dr. Cosyns, Prof. Keirse, Prof. Nijs & Prof. Schutyser.

Voor artsen

Registratiedocument euthanasie arts (toegevoegd op 17/03/2016)

Voor artsen en zorgverstrekkers in de huiszorg

Aanvraagformulier 'palliatief statuut' (toegevoegd op 27/05/2009)

Voor woonzorgcentra