Werkinstrumenten

 

We willen u vooral een beknopt overzicht bieden van die instrumenten die relevant zijn vanuit een palliatieve context.

U vindt heel wat meer informatie en specifieke richtlijnen over bijvoorbeeld pijn- en symptoomcontrole op de website www.pallialine.be.

Ook op www.pallialine.nl vindt u veel richtlijnen. Ze zijn geschreven vanuit een Nederlandse context, maar zijn vaak gemakkelijk vertaalbaar naar de Belgische. De website bevat vooral meer richtlijnen. Deze worden geleidelijk aan hertaald naar en toegevoegd op pallialine.be