Werken als vrijwilliger

Vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg Vrijwilliger op een palliatieve eenheid Wat verwachten wij van een vrijwilliger? - Wat mag een vrijwilliger verwachten van ons?

 

Vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg

De verpleegkundigen van de palliatieve thuiszorg begeleiden palliatieve patiënten en hun naasten in hun vertrouwde thuisomgeving. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de huisarts, de thuisverpleging en alle andere betrokken thuiszorgdiensten. Als het voor de mantelzorgers zwaar wordt, schakelt de palliatief deskundig verpleegkundige in samenspraak met de patiënt en de familie een vrijwilliger in.

Er 'gewoon' zijneen luisterend oor bieden voor de vragen en bekommernissen van de patiënt en zijn familie, samen met de patiënt een ontspannende activiteit doen,... Dat zijn zowat de belangrijkste taken van een vrijwilliger binnen de palliatieve zorg. Soms is de vrijwilliger er vooral ter ondersteuning van de familie, zodat die even weg kan om boodschappen te doen of zelf even op adem te komen. Uitzonderlijk kan aan de vrijwilliger gevraagd worden om een patiënt te vervoeren of een kleine boodschap of huishoudelijk werkje te doen.

De vrijwilliger komt dus zeker niet in de plaats van de thuiszorg of de thuishulp. Ook de zorgtaken beperken zich tot die dingen die ook de familie nog zelf doet. Bijvoorbeeld helpen rechtstaan, herpositioneren of assisteren bij toiletbezoek. Een vrijwilliger doet ook enkel die dingen waar hij zich zelf goed bij voelt. Vrijwilligerswerk gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de palliatief deskundig verpleegkundige.

Vrijwilliger op een palliatieve eenheid

Een palliatieve eenheid is een specifieke entiteit binnen het ziekenhuis die zoveel mogelijk thuisvervangend wil zijn.
De voornaamste taken van een vrijwilliger op een palliatieve eenheid zijn: onthaal en opvang van bezoekers, emotionele ondersteuning, helpen om een huiselijke sfeer te creëren, luisteren naar de noden van patiënt en familie. Kleine zorgtaken zoals een handmassage, een voetbad, haarverzorging, aromatherapie,... die het comfort van de patiënt verhogen, kunnen ook tot het takenpakket behoren.

Een vrijwilliger op een palliatieve eenheid is betrokken bij meerdere patiënten en hun familie. Hij of zij werkt binnen een multidisciplinair team, volgens een vooraf afgesproken uurrooster.

Wat wij verwachten van een vrijwilliger

Als vrijwilliger werken is niet vrijblijvend. Het vereist een degelijke inzet en motivatie. Werken in de palliatieve zorg betekent geconfronteerd worden met lijden, sterven en afscheid nemen. En dat is niet iedereen gegeven. Het kan emotioneel behoorlijk belastend zijn. Om die reden voorzien we een selectieprocedure voor kandidaat-vrijwilligers. In ruil krijg je veel voldoening. Wie deelgenoot is bij het levenseinde, kan vaak écht iets betekenen en écht een verschil maken voor mensen.

Zich inzetten voor palliatieve zorg vraagt een passende basishouding en specifieke kwaliteiten. Wij verwachten:

Wat u van ons mag verwachten

Ook voor ons als organisatie is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend. We bieden onze vrijwilligers erkenning, groeikansen en ondersteuning.

Zowel op de palliatieve eenheid als in de palliatieve thuiszorg is er een vrijwilligersverantwoordelijke die vrijwilligers rekruteert, selecteert en hen informatie en ondersteuning biedt. Behalve bij de (hoofd)verpleegkundige kunt u als vrijwilliger altijd bij deze persoon terecht met twijfels, vragen en moeilijkheden. Zeker en vast ook op momenten dat u het zelf even moeilijk hebt.

Een greep uit wat het netwerk u als vrijwilliger te bieden heeft: