Vrijwilliger worden

Kennismakingsgesprek basisopleiding - starten met vrijwilligerswerk permanente vorming

Wilt u zich engageren als vrijwilliger binnen het netwerk palliatieve zorg van uw regio? Neem dan contact op met de vrijwilligersverantwoordelijke van uw regio. Elke kandidaat-vrijwilliger doorloopt een wervings- en introductietraject, dat voor het grootste deel gezamenlijk wordt georganiseerd door de Oost-Vlaamse netwerken. Het traject ziet er in grote lijnen als volgt uit.

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de wederzijdse verwachtingen uitgewisseld en wordt er onder meer gepeild naar uw motivatie. Sluiten de verwachtingen van beide kanten op elkaar aan, dan is de volgende stap uw deelname aan een basisopleiding voor kandidaat-vrijwilligers.

Basisopleiding

Deze opleiding is gespreid over een beperkt aantal lesdagen (3 dagen) en wordt in principe jaarlijks georganiseerd. U maakt er kennis met de verschillende facetten van palliatieve zorg en leert er hoe u daar als vrijwilliger mee omgaat. Het accent ligt vooral op communicatie enerzijds en het bewust worden van uw eigen houding tegenover verlies en rouw anderzijds.

Starten met vrijwilligerswerk

Als de basisopleiding erop zit, volgt opnieuw een gesprek waarin van beide kanten gepeild wordt naar motivatie en engagement. Is de wederzijdse match er nog steeds, dan kan u In principe van start gaan met uw vrijwilligerswerk. In het begin wordt u vanuit de organisatie intensief begeleid. U kan ook steeds rekenen op de ondersteuning van de vrijwilligersverantwoordelijke: bij hem of haar kan u altijd terecht voor een luisterend oor of advies.

Alle vrijwilligers ondertekenen een overeenkomst waarin het engagement en de verwachtingen van beide partijen duidelijk worden omschreven.

Deze overeenkomst kan op elk moment door u of door ons worden stopgezet, tijdelijk of definitief. Dat kan zijn om persoonlijke redenen of om reden van (samenwerkings)problemen. U mag erop rekenen - en dat doen wij ook graag omgekeerd - dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wanneer er zich problemen stellen, zullen we daar altijd eerst met u over spreken.

Permanente vorming

Voortdurende bijscholing is niet alleen belangrijk voor professionele zorgverleners maar ook voor vrijwilligers. Daarom organiseren we voor onze vrijwilligers regelmatig bijeenkomsten. Daar geven we niet alleen vorming maar bespreken we ook specifieke situaties, wisselen we ervaringen uit en reflecteren we over het eigen functioneren. Vragen, bekommernissen en onzekerheden kunnen er gedeeld worden. Het fijne van die momenten is dat we met onze vrijwilligers een hechte groep uitbouwen. Het werk doen we dan wel alleen, de zorg voor elkaar dragen we in groep. Bovendien organiseren we regelmatig een uitstap, een etentje, een extra activiteit,... om de teamgeest te versterken.

 

Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken, neem dan contact op met het netwerk van uw regio. Dat doet u door hieronder op het icoontje te klikken of - indien u niet weet tot welk netwerk zich te wenden - door de postcode van uw woonplaats in te geven in de postcodekiezer. 

 

 

                              

Aalst-Dendermonde-Ninove                  Gent-Eeklo                                Waasland                           Zuid-Oost-Vlaanderen

 

Om het netwerk van uw regio te kennen, kan u ook hieronder de postcode van uw woonplaats ingeven.

Vind het Netwerk Palliatieve Zorg van uw regio.

Voer uw postcode in of gemeente