Partnerwerking

Werkgroep woonzorgcentra - Werkgroep palliatieve support teams - Coaching, advies en vorming op maat

Het Netwerk Levenseinde organiseert een aantal werkgroepen om haar partners te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt zij zorgvoorzieningen en/of teams en individuele hulpverleners via coaching en advies of vorming op maat.

 

Werkgroep woonzorgcentra

Deze werkgroep komt vier keer per jaar samen en behandelt die thema's die voor de deelnemers het meest relevant zijn. Het thema is steeds vooraf vastgelegd en aangekondigd. Meestal wordt er een voorbereiding gevraagd van de leden, zodat de ervarings- en kennisuitwisseling zo vlot en kwaliteitsvol mogelijk verloopt. De werkgroep biedt enerzijds inhoudelijke ondersteuning vanuit het netwerk en anderzijds een omgeving waarin leren van elkaar via uitwisseling centraal staat.

Een belangrijk thema dat de voorbije jaren uitgebreid aan bod kwam, was het implementeren van een cultuur van vroegtijdige zorgplanning. Ook thema's als het palliatief zorgdossier, het betrekken van artsen bij de palliatieve zorg, het tijdig onderkennen van het kantelmoment naar palliatieve zorg,... kwamen en komen in de werkgroep aan bod.

Werkgroep palliatieve support teams (ziekenhuizen)

Ook deze werkgroep komt vier keer per jaar samen en brengt de medewerkers van de support teams van de vier ziekenhuizen in onze regio samen. Het thema wordt aangebracht door telkens één van de leden.

Coaching, advies en vorming op maat

In de individuele partnerwerking, kiest het netwerk vooral voor een beleid van ondersteuning via coaching en advies op maat. Zo wonen we bijvoorbeeld werkgroepvergaderingen bij, bespreken we het beleid rond palliatieve zorg of vroegtijdige zorgplanning vanuit concrete casussen, organiseren wij vormingen op maat voor het personeel,... Met andere woorden, wij geven een antwoord aan datgene waar de organisatie op dat moment nood aan heeft.

 

Voor meer informatie contacteert u