Vrijwilligerswerking

 

Het Netwerk Levenseinde heeft een eigen vrijwilligersequipe die wordt aangestuurd door de psychologe van het netwerk. De vrijwilligers worden hoofdzakelijk ingezet in de thuiszorg. Er wordt een maandelijkse vergadering voorzien waarbij de ene keer een vormingsmoment, de andere keer een intervisie op de agenda staat.

Binnen het netwerk kan een vrijwilliger drie rollen opnemen. Hieronder kan u de rolbeschrijving lezen van:

 

Sinds het najaar van 2014 startte het Netwerk Levenseinde met een nieuwe dienstverlening aan de burger, het Infopunt Levenseinde. In dit Infopunt staan vrijwilligers in voor het geven van informatie rond mogelijke beslissingen bij het levenseinde en voorafgaande zorgplanning. De gesprekken gebeuren altijd door twee vrijwilligers samen of door een vrijwilliger en een vast medewerker van het Netwerk. Indien u geïnteresseerd bent om hierin een rol op te nemen kan u met ons contact opnemen. Wij voorzien de nodige opleiding.

 

Voor meer informatie kan u contact op nemen met An de Vliegher - 055/20 74 00 of an@netwerklevenseinde.be