COVID 19

 

COVID-19 - Onze dienstverlening
 

Begeleiding patiënten  -  Alternatief spuitaandrijvers  -  Ondersteuning Artsen  -  Ventileermomenten zorgverleners  -  Rouw ondersteuningE-courses & links

Covid-19 plaatst de zorg vandaag voor grote uitdagingen en zorgt ervoor dat we onze dienstverlening aan patiënten en samenwerking met collega-zorgverleners met veel omzichtigheid moeten realiseren. Ook de dienstverlening van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo kent enige accentverschuiving. 
We zetten hier een aantal zaken op een rijtje.
 

Begeleiding van palliatieve patiënten

Aanmeldingen tijdens de kantooruren kunnen zoals steeds via het telefoonnummer 09 218 94 01.
De wacht wordt nog steeds verzekerd via het telefoonnummer 0475 33 99 10.

Bij een aanmelding van een nieuwe palliatieve patiënt gaan wij op huisbezoek.
Door de COVID-19 pandemie nemen wij daarna de psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn mantelzorgers zoveel mogelijk telefonisch op. Waar nood is blijven wij verder op huisbezoek gaan.

Ook bij contacten met professionele zorgverleners kiezen wij in de eerste plaats voor telefonisch advies en ondersteuning.
Wij blijven voor de zorgverleners beschikbaar op telefoonnummer 0475 33 99 10.
 

Het aantal beschikbare spuitaandrijvers in onze regio is beperkt.

Als er geen spuitaandrijver beschikbaar is, kan de medicatie ook via een blijvende subcutane toegangsweg worden toegediend.
Dit wordt toegelicht in volgende powerpoint en Informatiekaart 


In thuisvervangende settings kunnen wij bij moeilijke situaties eventueel ter plaatse ondersteuning bieden, bv. om een palliatieve sedatie op te starten.
Er moet voor de verpleegkundige van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo op dat ogenblik wel voldoende beschermingsmateriaal voorzien worden.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons 0475 33 99 10
 

Momenteel is bezoek zowel in ziekenhuis als in WZC zeer sterk beperkt of verboden.

Dit heeft grote gevolgen voor de patiënten/bewoners, hun familieleden en mantelzorgers en ook voor de zorgverleners.


Extra dienstverlening specifiek voor huisartsen 

Niet alleen bij COVID-19 besmettingen, maar ook bij verdere achteruitgang van de algemene toestand van de bewoners, zijn levenseindegesprekken noodzakelijk.
Door de lock-down en het v rbod van bezoek kunnen deze gesprekken over afbouwen van therapie, opstarten van een spuitaandrijver met morfine of het bespreken van een palliatieve sedatie, … met de familie niet meer in het WZC plaatsvinden.
Gesprekken voeren over palliatieve zorg, levenseinde en comfortzorg hoort tot onze expertise.

Indien de huisarts door een omstandigheid (ziekte, urgentie, …) de gesprekken met de familie niet kan voeren en er zijn geen andere zorgverleners van het WZC in de mogelijkheid om dit op te nemen, dan kan men hiervoor een beroep doen op Palliatieve Zorg Gent-Eeklo op het nummer 09 218 94 01
 

 

Psychosociale ondersteuning voor hulpverlener : tele-ventileermomenten  &  reflectiemomenten voor teams

Ook van zorgverleners in WZC, ziekenhuizen, eerstelijn …  vraagt deze periode veel. Stress, bezorgdheid, gevoelens van machteloosheid enz. zijn normale reacties. De confrontatie met overlijdens en de angst om eventueel zelf besmet te worden, kan de draagkracht van het zorgend personeel ondermijnen.

Voor zorgverleners die hun ervaringen willen delen met collega's, organiseren we ventileermomenten on-line.
Deze ventileermomenten hebben tot doel ruimte te geven aan gevoelens en steun te vinden bij collega's die gelijkaardige ervaringen delen. 
We beperken de gesprekken tot 8 deelnemers. De momenten duren ongeveer een uurtje. Indien gewenst, kan hiervoor een "aanwezigheidsattest" gegeven worden.

We bieden tevens de mogelijkheid voor reflectiemomenten met het eigen team onder begeleiding van een medewerker van het netwerk.
De focus ligt op het bespreekbaar maken van wat leeft met respect voor ieders verhaal en draagkracht, en hoe het team op een constructieve manier kan verder gan. 

We voorzien ongeveer één tot anderhalf uur voor het reflectiemoment.
Indien blijkt dat er grotere noden zijn binnen het tema, kan samen gekeken worden naar magelijke vervolgpistes. 


Hoe gaat dit praktisch in zijn werk ? 
Wie interesse heeft om deel te nemen, stuurt een mailtje naar het Netwerk. npz.genteeklo@palliatieve.org of ook telefonisch op 09 218 94 01
Wij nemen dan contact op om verder af te spreken. 

Heb je nog vragen over deze ventileermomenten of reflectiemomenten, neem dan gerust contact op. 

 

Rouw in tijden van Corona

Verdriet en rouw zijn alomtegenwoordig tijdens deze corona-epidemie. Social Distancing maakt het niet eenvoudig om steun te bieden aan bewoners, patiënten en naasten. Arteveldehogeschool Gent heeft enkele quicksheets ontwikkeld waarin enkele belangrijke adviezen en handvaten worden aangereikt.
Deze zijn te vinden op de website van Arteveldehogeschool via volgende link

Een andere interessante website met tips : De Weg Wijzer

 

Andere interessante informatie

De laatste nieuwsflashes van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zijn volledig gewijd aan COVID-19.
- op 24/03/2020 specifiek voor WZC : http://www.palliatief.be/coronawzc
- op 27/03/2020 algemene nieuwsflash COVID-19 : http://www.palliatief.be/nieuwsflash03_2020

Howest ontwikkelde samen met partners een praktijkcursus “omgaan met Covid-19-patiënten”.
Inmiddels staan 5 e-courses on-line : Hygiënische maatregelen ter preventie van Covid-19; Symptomen en parameters bij Covid-19; Verpleegtechnische handelingen; Beslissingen over zorg voor kwetsbare ouderen bij (vermoeden van) Covid-19; VZP.
Een 6 e-course “Symptoomcontrole en Palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen met Covid-19” komt er aan.

In een heel kort tijdsbestek krijg je er telkens de meest essentiële informatie aangereikt.
In een periode waarin heel veel informatie de wereld wordt ingestuurd, toch aanbevelenswaard om te bekijken. https://www.howest.be/nl/covid19

Een platform met tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen : www.dezorgsamen.be