Partnerwerking

 

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo wil een partner zijn in de zorg voor palliatieve patiënten. 

 

In samenwerking, via ondersteuning en adviesverlening in palliatieve begeleidingen.


Door coachen van zorgverleners en ondersteunen van de palliatieve werking van voorzieningen.
Een coachend of adviesgesprek, het bijwonen van een teamvergadering, een debriefing van een palliatieve situatie, het helpen uitwerken van een beleid m.b.t. levenseindezorg, het ondersteunen bij het uitwerken van een vorming ... wij zoeken samen naar het meest gepaste antwoord op iedere vraag.  

 

Door het aanbieden van studiedagen, vormingen en opleidingen - in open aanbod of op maat.
Kijk voor ons volledige aanbod op de webpagina m.b.t. vorming.

 

Door het stimuleren van uitwisseling en overleg via werkgroepen.
Er zijn 2 werkgroepen actief : Werkgroep WZC  - Werkgroep PST  

 

In het beantwoorden van allerhande vragen en het ter beschikking stellen van literatuur en andere materiaal in onze bibliotheek.