Een begeleiding starten

 

Hoe een patiënt aanmelden ...

Om een begeleiding op te starten, neem je contact op met de hoofdverpleegkundige op het nummer 09 218 94 02  -  
bij voorkeur tussen 9u00 en 12u30. (bureel is bereikbaar tot 16u30)

Zij noteert een aantal gegevens, bekijkt welke stappen eerst moeten worden genomen en spreekt een verpleegkundige aan die de begeleiding zal opstarten. 
 

De verpleegkundige neemt vervolgens contact op met de huisarts en de opgegeven contactpersoon. Er worden afspraken gemaakt voor een eerste contact. Ook met de andere zorgverleners die reeds betrokken zijn, wordt contact opgenomen.
 

De frequentie en duur van de bezoeken zijn afhankelijk van de noden en worden bepaald in overleg met patiënt en familie. Deze contacten kunnen wisselend zijn naargelang de evolutie van de patiënt.

 

Buiten kantooruren ...

Bij dringende patiëntsituaties kan je terecht bij de verpleegkundige van wacht op 0475 33 99 10. 
Bij niet-dringende vragen, kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat of een mailtje sturen naar ptz.genteeklo@palliatieve.org. De volgende werkdag wordt contact opgenomen. 

 

Een multidisciplinair team ... 

Twee psychologen adviseren de palliatief verpleegkundigen. Op aangeven van de verpleegkundigen, bieden zij ondersteuning aan patient en familie.
 

Aan het palliatief team zijn twee equipe-artsen met doorgedreven kennis inzake palliatieve zorg verbonden.
Zij zijn aanspreekbaar voor collega-huisartsen voor overleg in functie van het op punt stellen van een medicatiebeleid, voor advies en ondersteuning bij de uitvoering van palliatieve sedatie en euthanasie, of voor het assisteren bij het uitvoeren van een ascitespunctie. 
 

Ter ondersteuning van patiënt en familie kunnen er vrijwilligers worden ingeschakeld.

 

Om een aanmelding goed voor te bereiden, kan u onze brochure "Palliatieve zorg thuis - Een brochure voor collega-zorgverleners ter ondersteuning van de organisatie en coördinatie van de zorg thuis" raadplegen.

Wij hebben ook een "Checklist - Transfer palliatieve patiënt" die kan dienen als leidraad.