Studenten

Studenten 

Maak je een eindwerk over palliatieve zorg of levenseinde zorg ?
Ben je op zoek naar videomateriaal om een spreekbeurt te illustreren ? 
Heb je meer informatie nodig over een bepaald onderwerp dat in de les werd behandeld ? 

In onze bibliotheek kan je heel wat boeken, DVD's en spelmateriaal vinden die je kunnen helpen. 
Je kan alvast een kijkje nemen in onze online catalogus : http://genteeklo.palliatieve.org/bibliotheek

 

Stagiaires

Volg je een opleiding tot verpleegkundige (3de jaar) of arts en heb je een bijzondere interesse voor palliatieve (thuis)zorg ?

Wij hebben een specfieke begeleidingsprogramma voor studenten die stage willen lopen binnen ons team. 
Onder supervisie van een mentor werken we samen aan de doelstellingen die je binnen je stage wilt bereiken. 
Je maakt kennis met alle facetten van onze organisatie en de palliatieve zorgwerking binnen onze regio.
Je vergezelt onze palliatief deskundigen naar verschillende palliatieve begeleidingssituaties. 
Je participeert aan patiëntbesprekingen, werkgroepvergaderingen en/of vormingsmomenten.

Ben je geïnteresseerd in een stage, dan kan je contact opnemen met de hoofdverpleegkundige Karel Toubast  -  karel.ptz.genteeklo@palliatieve.org
Doe tijdig je aanvraag. We kunnen slechts een beperkt aantal stageplaatsen aanbieden. 
In onze studenbrochure vind je de praktische informatie m.b.t. een stage binnen ons team.