Ethiek

       Ethiek ... waarom ?

       Zorg - van de meest eenvoudige handelingen zoals het binnenkomen van een kamer,
       tot moeilijke beslissingen zoals euthanasie - houdt steeds ethiek in zich.

 

Aandacht voor ethiek zou een evidentie moeten zijn in de zorg.
Implementatie is echter niet altijd vanzelfsprekend : onbekendheid met methodieken, tijdsgebrek, personeelstekort of – verloop, onvoldoende ondersteuning vanuit het beleid, …

 

PZGE wil het ethisch denken en redeneren binnen de organisaties ondersteunen.

Levenseindezorg is bij uitstek een fase in de zorg waar ethiek op de voorgrond treedt, veelal in situaties waarin beslissingen mbt de laatste zorg en/of het levenseinde moeten worden genomen.
Aansluitend op de aandacht voor vroegtijdige zorgplanning, wil PZGE ook ondersteunend zijn in de implementatie van ethiek binnen zorgvoorzieningen.
 

PZGE ziet tot haar opdracht :

Daartoe bieden wij een opleiding aan met als doel :
     - Kennis in het algemeen over ethiek stimuleren
     - Gemeenschappelijke taal creëren
     - Een basis voor ‘ethische referenten’ creëren die ethiek op de werkvloer zichtbaar maken,
       die een onderbouwde ethische zorgcultuur kunnen implementeren en ondersteunen

Interesse ?

Lees hier meer over ons opleidingstraject.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van :