Vroegtijdige Zorgplanning

   Via volgende link kom je op de VZP-partner website www.vroegtijdigezorgplanning.org 

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor artsen en andere zorgverstrekkers

Artsen en ander zorgverstrekkers

Met de VZP-partnerwebsite brengen wij in kaart wat de verschillende zorgorganisaties binnen de regio Gent-Eeklo doen in functie van ‘vroegtijdige zorgplanning’.

Aan de hand van de informatie die ons is aangeleverd door de organisaties zelf, kan u, als arts of andere zorgverstrekker, uw patiënt gericht doorverwijzen.
Met deze doorverwijzing kan u heel diverse doelstellingen bereiken.
Dit kan gaan van het geven van ‘algemene uitleg over wat vroegtijdige zorgplanning’ is, tot het ‘gezamenlijk invullen van wilsverklaringen’.

Naar welke organisatie u ook doorverwijst, het is belangrijk dat u als (huis)arts verder betrokken blijft in het proces en dat u open staat voor de communicatie over dit onderwerp.
Wij raden sterk aan om samen met uw patiënt de eventuele wilsverklaringen die opgemaakt zijn te overlopen, zodat u meer genuanceerde informatie kunt geven, maar ook de ‘geest van de wilsverklaring’ - de filosofie die erachter schuilt - op de juiste manier begrijpt en uw zorg er aan kunt passen.
 

Niet-professionele zorgverstrekkers

Ook u kan informatie vinden op onze VZP-partnerwebsite over waar u terecht kan met al uw vragen over vroegtijdige zorgplanning, patiëntenrechten, wilsverklaringen, enz. …
Wij raden u aan om hierover te spreken met hun familie, arts of andere hulpverleners, en hen een kopie van de eventuele wilsverklaringen die u geschreven hebt, te geven.
Dit project werd gerealiseerd met de steun van :