Beslissingen bij het levenseinde

Mogelijke beslissingen bij het levenseinde - Beslissingen bij levenseinde in de palliatieve fase - Beslissingen bij het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning

De medische wetenschap is vandaag tot zeer veel in staat. Mogelijks wilt u of uw geliefde de grootst mogelijke therapie krijgen die er te krijgen is. Uw artsen zullen u daar in bijstaan en met u op zoek gaan naar de juiste behandelingen. Misschien kijkt u net op tegen de zoveelste therapie. Omdat ze u of uw geliefde nog zieker doet voelen. Of omdat u vooral nog wilt leven, thuis en in voldoende comfort. Eerder dan op en af te rijden naar het ziekenhuis.

Het is uw fundamenteel recht om te vragen dat er met uw wensen rekening wordt gehouden. De wetgever heeft immers voorzien dat u een aantal keuzes kan maken.

 

Mogelijke beslissingen bij het levenseinde

Met het levenseinde in zicht zijn er drie grote groepen van keuzes die u kan maken:

1. Keuzes in verband met levensverlengend handelen:

Deze behandelingen zijn zoveel als mogelijk op 'genezing' gericht. Zelfs al kan genezen niet echt meer, ze proberen het leven zo lang mogelijk te maken.

2. Keuzes in verband met palliatief handelen en symptoomcontrole:

Dit zijn behandelingen die vooral de levenskwaliteit en het comfort van de ongeneeslijk zieke patiënt willen verhogen, zonder het leven te 'rekken'.

3. Keuzes in verband met actieve levensbeëindiging, waarbij doelgericht een dodelijke medicatie wordt toegediend.

Een meer uitgebreide beschrijving van de mogelijke beslissingen bij het levenseinde en het wettelijk kader dat erbij hoort, vindt u onder 'INFO'(Vroegtijdige) zorgplanning is het proces dat u de mogelijkheid biedt om die wensen (vooraf) te documenteren in een wilsverklaring.

Beslissingen bij het levenseinde in de palliatieve fase

Indien u zich op dit moment geconfronteerd weet met een palliatieve situatie, dan kan u met uw naaste(n) en zorgverstrekker(s) alsnog overleggen over datgene wat u wel of niet nog wilt. Zeker wanneer de patiënt zelf nog wilsbekwaam is, is er veel mogelijk. Zelfs wanneer dat niet meer zo is, kan er nog heel wat.

Bespreek dit zeker en vast met de huisarts, de specialist of de voorziening waar uw naaste verblijft. Woonzorgcentra hebben meestal een 'palliatief zorgdossier' waarin de gewenste zorg gedetailleerd kan worden opgenomen. In de thuiszorg kan u hiervoor beroep doen op uw hulpverleners. Indien dat wenselijk is, kan ook de palliatief deskundig verpleegkundige u helpen om - samen met uw huisarts - uw wensen helder en scherp stellen.

Beslissingen bij het levenseinde en vroegtijdige zorgplanning

Hoewel er nog heel wat mogelijk is eens iemand in een palliatieve levensfase terecht komt, missen mensen vaak de rust om te praten over wat men belangrijk vindt. Uit ervaring weten we dat dit soort gesprekken op zo'n moment emotioneel zeer belastend zijn. Zeker wanneer er moet beslist worden 'in plaats van' de (wilsonbekwame) patiënt. Of omdat kinderen het met elkaar niet eens raken rond wat moeder of vader zou gewild hebben. Of wat ze zelf willen voor moeder of vader. Om zoveel mogelijk te kunnen leven tot de laatste dag. Om tijd en ruimte te hebben om op een serene manier afscheid te kunnen nemen, vinden wij het belangrijk om u te vragen even stil te staan bij het belang van vroegtijdige zorgplanning.