Vroegtijdige zorgplanning

Definitie - Wat wij voor u kunnen betekenen - Partners in vroegtijdige zorgplanning

Vindt u het belangrijk om zelf de touwtjes in handen te nemen, ook wanneer (later, ooit) uw levenseinde dichterbij komt? Omdat u dat uw hele leven heeft gedaan. Of wilt u uw naasten niet belasten met het nemen van moeilijke beslissingen als u het zelf niet meer kan zeggen? Wilt u vermijden dat ze niet weten wat u zou gewild hebben en in twijfel staan of het er niet over eens raken? Of bent u bang dat uw omgeving u misschien moeilijk datgene kan geven wat echt uw diepste wens is? 

Dan is vroegtijdige zorgplanning wellicht iets voor u. 

Weet dat u er net zo goed kan voor kiezen om de zorg bij uw levenseinde aan anderen over te laten. In de overtuging en de wetenschap dat uw arts, uw zorgteam, familie en naasten u ten allen tijde de beste zorg zullen geven. Ook dat is mooi. Dan hebt u eigenlijk geen vroegtijdige zorgplanning nodig.

 

Definitie

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen de (toekomstige) patiënt en zijn zorgverlener(s). Het proces is gericht op het uitklaren van iemands waarden en wensen voor (toekomstige) zorg bij het levenseinde. Bij voorkeur worden die waarden en wensen ook gedeeld met familieleden en belangrijke naasten. Zeker indien u een (benoemde) vertegenwoordiger wenst aan te duiden. Dat is de persoon die u aanduidt met als doel uw wensen  te doen respecteren wanneer u het zelf niet meer kan zeggen.

Uit deze definitie wordt duidelijk dat 'vroegtijdige' zorgplanning eigenlijk niet tot het vakgebied van palliatieve zorg behoort. De zorgplanning is vroegtijdig en gebeurt bij voorkeur lang voor de palliatieve fase. 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Toch stellen wij vast dat wij als Netwerken Palliatieve Zorg - en ook u - een belang hebben bij dit thema.

Enerzijds merken wij dat een goede zorgplanning rust en sereniteit geeft in de palliatieve levensfase. Dat levert voor alle partijen winst op. Daarom zijn we dus minstens grote voorstander van het thema en willen de informatie hierrond zo ruim mogelijk verspreiden. Dat doen we ondermeer via onze 'INFO' -pagina's.

Anderzijds merken we op dat meer en meer burgers bij ons terecht komen op zoek naar informatie. De wetgeving is immers moeilijk en ingewikkeld. Daardoor is het niet steeds helder hoe u uw wensen op de juiste manier kenbaar en afdwingbaar kunt maken. Het bieden van ondersteuning bij vragen rond vroegtijdige zorgplanning is voor de netwerken  een nieuw soort dienstverlning en dus een nieuwe uitdaging. Vandaag organiseert elk netwerk zich naar 'best vermogen', daardoor kan de dienstverlening verschillen. We geven u daarom de raad om contact op te nemen met het netwerk van uw regio om te zien waarvoor u precies terecht kan. 

Partners in vroegtijdige zorgplanning

Vonkel biedt informatie en een luisterend oor aan inwoners van de hele provincie Oost-Vlaanderen. Ook bij het Huis van de Mens kan u terecht voor informatie en begeleiding rond dit thema. Het Netwerk Levenseinde van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen biedt haar inwoners een 'Informatiepunt Levenseinde' aan. Vaak kan u ook terecht bij de maatschappelijke dienst van uw mutualiteit, sociaal huis,...

 

Om het netwerk van uw regio te contacteren, klikt u op het bijpassende logo. 

 

                              

Aalst-Dendermonde-Ninove                  Gent-Eeklo                                Waasland                           Zuid-Oost-Vlaanderen

 

Om het netwerk van uw regio te kennen, kan u ook hieronder de postcode van uw woonplaats ingeven.

Vind het Netwerk Palliatieve Zorg van uw regio.

Voer uw postcode in of gemeente