Tips in omgaan met palliatieve situaties

Tips om elkaar of mensen in rouw te ondersteunen - Tips om kinderen te betrekken bij palliatieve situaties

Geconfronteerd worden met een palliatieve situatie is niet gemakkelijk. In sommige gezinnen wordt er weinig of niet over emoties gesproken. Maar wat doe je dan wanneer de emotie plots hoog oploopt, omwille van een nabij afscheid? Hoe erg belast je of 'spaar' je elkaar door er wel of niet over te praten? Moet of mag de patiënt weten wat er precies aan de hand is? Of zwijg je er beter over? En wat dan als je het gevoel krijgt dat de patiënt wel beseft dat er iets ernstigs aan de hand is, en je durft er niet over te praten met elkaar?

Ook voor familie en vrienden wordt het vaak plots heel onduidelijk waarover nog kan gepraat worden. Moet je het over de ziekte hebben of net niet? Waarmee doe je meer verdriet: laten zien hoe moeilijk je het zelf ook hebt, hoe je mee de pijn voelt of doen alsof er niets aan de hand is? Je kan toch niet vragen 'hoe is het met jou', maar wat zeg je dan wel als je binnenkomt?

Kinderen zijn een bijzondere doelgroep. Vaak worden zij 'gespaard' en weggehouden van de zieke, vanuit goede bedoelingen. Kinderen rouwen nochtans evengoed als volwassenen. Alleen doen zij dat op een andere manier. Hun rouwen is afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en hun doodsbegrip. Het is dus goed hen erbij te betrekken, aangepast aan hun niveau. 

Hieronder vindt u enkele basistips om met elkaar om te gaan in palliatieve situaties. Meer informatie vindt u onder het luik 'INFO'.

 

Tips om elkaar te ondersteunen

Na het overlijden loopt het rouwproces verder.

Tips om kinderen te betrekken bij palliatieve situaties

Specifiek voor kinderen voegen we er nog aan toe dat ook de school hierin een belangrijke rol kan opnemen. De Oost-Vlaamse netwerken ontwikkelden een rouwkoffer met materiaal voor kinderen tussen 3 en 18 jaar oud. Ze ontwikkelden ook een specifiek werkpakket voor mensen met een beperking. Dit materiaal kan door de school (of de instelling) via de netwerken ontleend worden. Vraag er naar.

Indien de palliatieve thuiszorgequipe in de begeleiding betrokken is, kan ook de verpleegkundige een belangrijke rol opnemen in het betrekken van kinderen. Onze medewerkers zijn hierin opgeleid. Ook de support teams van de meeste ziekenhuizen hebben één of andere vorm van werkpakket om kinderen te betrekken in palliatieve begeleidingen. Vraag er ook hier gerust naar.