Palliatieve zorgverlening

U of uw zieke naast verblijft thuis - U of uw naaste verblijft in een woonzorgcentrum of ziekenhuis - U of uw naaste verblijft in een andere instelling

Naargelang de plaats waar de zieke verblijft, is palliatieve zorg anders georganiseerd. Voor de patiënt die thuis verblijft, is de palliatieve thuiszorg vanzelfsprekend nauwer betrokken en kunnen we wat meer voor u doen. Vooral in instellingen zijn er meestal goed opgeleide medewerkers die de palliatieve zorg zelf opnemen. Ons team is er dan vooral ter ondersteuning van deze medewerkers.

 

U of uw zieke naaste verblijft thuis

Indien de zieke thuis verblijft, komt de palliatief deskundig verpleegkundige thuis langs en bekijkt samen met u en uw huisarts welke zorg nodig is. Vanuit de dagelijkse ervaring met palliatieve patiënten geeft hij of zij - steeds in overleg met uw huisarts - advies om pijn of andere ongemakken zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Hij of zij maakt tijd vrij om, desnoods telkens opnieuw, te luisteren naar uw vragen, uw bezorgdheden, uw verhaal. Of zorgt ervoor, eventueel via het inschakelen van een vrijwilliger, dat u even thuis weg kan, in de zekerheid dat uw geliefde goed omringd is.

Wat u van ons niet mag verwachten is dat we u komen vertellen ‘hoe het allemaal moet’. We geven enkel die ondersteuning die voor u belangrijk is, niets meer, en ook niets minder.

           De dochter van een patiënte die we begeleidden, verwoorde het zo:

‘Het was de thuisverpleegster die me in contact bracht met de dienst palliatieve thuiszorg. Oorspronkelijk stond ik daar weigerachtig tegenover, zag er het nut niet van in en wou geen pottenkijkers in huis die me gingen vertellen hoe ik het moest aanpakken. Geen betuttelingen, want daaraan had ik geen behoefte. En mijn gevoelens delen met iemand die ik niet kende, wilde ik al helemaal niet.

Hoe verder het ziekteproces vorderde, hoe meer vragen er  bij mij opkwamen. Ik had nood aan ondersteuning, dus besloot ik toch beroep te doen op professionele hulp. De kennismaking met Leen van palliatieve thuiszorg verliep zo natuurlijk, zo ongedwongen. Ik kon in alle rust mijn verhaal doen tegen iemand die ervaring had. Ik had zoveel vragen. Was ik wel goed bezig? hoe gaf ik het best medicatie? Hoe zorgde ik ervoor dat mama het zo goed mogelijk had? Had ze geen pijn?...

De babbels gaven me altijd zo'n ongelooflijke 'boost' dat ik er terug tegenaan kon. Het bracht me tot rust en het gaf me de moed om verder te gaan. Samen zorgden we ervoor dat alles zo goed mogelijk verliep.

Het comfort van mijn mama stond centraal en dat was onze grootste zorg.

U of uw naaste verblijft in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis

In eerste instantie kan u zich wenden tot de palliatief referentiepersoon van het woonzorgcentrum of het palliatief support team van het ziekenhuis. De wetgever heeft immers voorzien dat palliatieve zorgverlening is ingebouwd in deze instellingen. De referenten zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. 'U' is dan zowel de bewoner of de patiënt als de familie. De zorgverstrekkers zullen u graag informeren over hoe je deze mensen kan bereiken. Vaak nemen ze ook spontaan contact met u op. 

In overleg met het woonzorgcentrum en/of de arts kan het gebeuren dat de palliatief deskundig verpleegkundige van ons thuiszorgteam bijkomend wordt ingeschakeld.

U of uw naaste verblijft in een andere instelling

Andere instellingen zoals deze voor personen met een beperking, psychiatrische verzorgingstehuizen,... hebben meestal geen eigen palliatieve zorgstructuur. In overleg met de instelling, kan beroep gedaan worden op onze verpleegkundigen.