Modellen van rouwzorg

Fasemodel van Kübler-Ross  -   Takenmodel van Worden  -   Nieuwere modellen

Verschillende therapeuten en rouwdeskundigen hebben het proces van hoe mensen rouwen, proberen samenvatten in modellen van rouwverwerking . Door de jaren heen is de kijk op rouwen verandert. U krijgt de voornaamste modellen hieronder op een rijtje.

 

Fasenmodel - Elisabeth Kübler-Ross

De Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross verrichtte als één van de eersten baanbrekend werk met haar Fasenmodel. Ze onderscheidt vijf fasen bij een onomkeerbaar ziekteproces:

  1. ontkenning,
  2. woede,
  3. onderhandelen/vechten,
  4. depressie,
  5. aanvaarding.

Diezelfde fasen zijn ook herkenbaar in het rouwproces van nabestaanden. Een belangrijke kritiek op dit model is dat de fasen elkaar in werkelijkheid zelden mooi opvolgen. Ze lopen eerder kriskras door elkaar. Bovendien lijkt het alsof iedereen dit rouwproces zomaar moet 'ondergaan'.

Takenmodel - William Worden

De Amerikaanse psycholoog William Worden gaf rouwenden een meer actieve rol:

Dit model is nog heel bruikbaar, al is er één en ander op aan te merken. Ook Worden laat uitschijnen dat een rouwende geen enkele andere keuze heeft dan alle taken zomaar te doorlopen, de ene na de andere. Dit is niet altijd de werkelijkheid.

Nieuwere modellen

De nieuwere modellen bekijken rouw eerder vanuit een overkoepelende (systemische, contextuele) en individuele invalshoek.

Deze nieuwere theorieën zien rouwen vooral als een proces waartbij de nabestaande voortdurend beïnvloed wordt door zijn omgeving en zijn eigen omgeving beïnvloedt. Rouwen kan zo als een veranderingsproces, een groeiproces gezien worden, eerder dan als een 'herstel'proces. Deze nieuwe inzichten leren ons dat rouw niet alleen te maken heeft met negatieve gevoelens. Er zijn ook positieve gevoelens mogelijk, waardoor niet iedereen een lang en pijnlijk proces doormaakt. En dat ook dat 'normaal' kan zijn.