Verlies en rouw bij kinderen

Tips om kinderen te betrekken bij palliatieve situaties Ondersteunende instrumenten

 

Kinderen en rouw is een specifiek thema binnen palliatieve zorg. Vroeger werden kinderen vanzelf betrokken bij verlies en dood, alles speelde zich af in de huiskamer. Vandaag gebeurt ziek zijn vaak in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het lijkt wel alsof sterven niet echt meer een deel is van het leven van alle dag. Zeker kinderen worden dikwijls - bewust of onbewust - weggehouden van de plaatsen waar zwaar zieke of stervende mensen zijn. Soms horen we dan jaren later hun verhaal als volwassene. Over hoe moeilijk ze het nog altijd hebben omdat ze - heel lang geleden - geen afscheid hebben kunnen nemen van iemand die hen dierbaar was.

Volwassenen hebben meestal goede bedoelingen wanneer ze kinderen niet betrekken. Ze willen hen 'sparen' voor het verdriet om bijvoorbeeld een zwaar zieke opa of oma te zien. Ze willen het 'mooie' beeld laten herinneren, hen niet confronteren met aftakeling,... .

Kinderen rouwen nochtans even goed als volwassenen. Ze doen dat alleen op een andere manier. Afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en hoe goed ze 'dood gaan' kunnen begrijpen. Daarom willen we enkele tips meegeven over hoe kinderen bij afscheid en rouw betrokken kunnen worden.

Tips om kinderen te betrekken bij palliatieve situaties

Ondersteunende instrumenten

De Netwerken Palliatieve Zorg hebben materiaal uitgewerkt dat u kan helpen - thuis of op school - om kinderen te ondersteunen in het proces van afscheid nemen en rouwen.

De brochure is te verkrijgen via de Netwerken.